Zaposleni

HTML Table Generator NASTAVNO OSOBLJE
Razredna nastava

Prezime i ime Razred
 Masnikosa Biljana I-1 
 Živanov Miodrag I-2 
Groško Ivana  I-3 
Gluvić Danijela  I-4 
Dmitrić Marijana  I-5 
Farago Belinda I-6 
 Ćirić Aleksandra II-1 
Čubrilo Lidija  II-2 
Petrović Kornelija  II-3 
10  Todorović Tatjana  II-4 
11  Enike Homolja  II-5 
12  Kovačević Zorica  III-1 
13  Kalaba Vesna  III-2 
14  Malešević Nevena  III-3 
15  Đuričić Tatjana  III-4 
16  Despić Marija  III-5 
17  Farkaš Erika  III-6 
18  Gligorijević Petra  IV-1 
19  Paripović Sonja  IV-2 
20  Grlica Dragana  IV-3 
21  Baloš Nevena  IV-4 
22  Gubačko Dijana  IV-5 
23  Janko Ilona  IV-6 
24  Egeljić Bojana 
25  Subić Jelena 
26  Milošević Suzana 
HTML Table Generator Predmetna nastava
Prezime i ime Predmet
Zubović Latinka Srpski jezik i književnost
Miljević Marija  Srpski jezik i književnost 
Minčić Branislav  Srpski jezik i književnost 
Kašterović Nikolina  Srpski jezik i književnost  
Ćosić Srđan  Srpski jezik i književnost 
Vujkov Tijana  Srpski jezik i književnost 
Dondur Tatjana  Srpski jezik kao nematernji 
Bicok Lea  Mađarski jezik 
Đokić Anica  Engleski jezik 
10  Zarić Tatjana  Engleski jezik 
11 Mišić Mirjana  Engleski jezik 
12  Kalaba Andrea  Engleski jezik 
13  Juhas Vučić Monika  Engleski jezik 
14  Čaki Beata  Engleski jezik 
15  Gavrilović Milorad  Nemački jezik 
16  Ivanović Jovana  Nemački jezik 
17  Nemet Andrea  Nemački jezik 
18  Laković Bojana  Nemački jezik 
19  Todorov Jelena  Francuski jezik 
20  Stojanov Senka  Francuski jezik 
21  Mađar Irena  Muzička kultura 
22  Jelinić Olja  Muzička kultura 
23  Radin Krstinja  Likovna kultura 
24  Maravić Tanja  Likovna kultura 
25  Arđelan Zita  Likovna kultura 
26  Arđelan Šrak Edit  Istorija 
27  Kitić Stefan  Istorija 
28  Mršulja Nikola  Istorija 
29  Varga Monika  Geografija 
30  Jerinić Borislav  Geografija 
31  Ninkov Veselinović Tijana  Geografija 
32  Čubrilo Petar  Geografija
Građansko vaspitanje 
33  Ostojić Vera  Građansko vaspitanje 
34  Varga Ester  Fizika 
35  Radić Marija  Fizika 
36  Mihajlov Nataša  Fizika / Hemija 
37  Adam Renata  Hemija 
38  Babić Marijana
Hemija 
39  Velimirović Sonja   Hemija
40  Velečković Gajinović Bojana  Matematika 
41  Anđelić Mirjana  Matematika 
42  Dobanovački Stanislava  Matematika 
43  Milisavljević Olivija  Matematika 
44  Otić Katarina  Matematika 
45  Pajić Aleksandra  Biologija 
46  Parabucki Olivera  Biologija 
47  Horvatović Danijela  Biologija 
48  Đuga Katarina  Biologija 
49  Grbić Milica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
50  Takač Danijel  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
51  Inić Ljubica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
52  Filipović Saša  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
53  Mijatov Dragana  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
54  Borovina Radmila  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
55  Supić Zoran  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
56  Šibav Jugana  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
57  Avramović Jelena  Informatika i računarstvo 
58  Petrović Srba  Informatika i računarstvo 
59  Adam Eva  Verska nastava – katolički veronauk 
60  Vukčević Tatjana  Verska nastava – pravoslavni katihizis 
HTML Table Generator Produženi boravak
Prezime i ime Predmet
Ilić Leposava  Učiteljica u produženom boravku 
Levnajić Tijana  Učiteljica u produženomboravku 
Patarica Horvat Ana  Učiteljica u produženomboravku 
Radonjić Olivera  Učiteljica u produženomboravku 
Davidović Andrijana  Učiteljica u produženomboravku 
HTML Table Generator NENASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime Radno mesto
 Davidović  Branislav Direktor škole 
 Radonjić Olivera  Pomoćnik direktora
Čubrilo Petar  Pomoćnik direktora 
Viktorović Leposava  Sekretar škole 
Ajder Sandra  Šef računovodstva 
 Andrić Maja Finansijsko-računovodstveni radnik 
 Selenić Tatjana Finansijsko-računovodstveni radnik 
Vujović Sibina  Stručni saradnik - psiholog 
Surdučki Tatjana  Stručni saradnik - pedagog 
10   Miražić Nemet Dragica Stručni saradnik - psiholog 
11  Popov Čanak  Dragana  Bibliotekar 
12   Vujkov Tijana Bibliotekar 
13  Popov Radivoj  Domar 
14  Dragičević Dinka  Servirka 
15  Zec Ljiljana  Kuvarica 
16  Salma Robert  Spremač 
17  Tepić Ljubinka  Spremačica 
18  Kuzmančev Sonja  Spremačica  
19  Salma Vijislava  Spremačica  
20  Čuturilov  Radojka  Spremačica  
21  Mišković Saša  Spremačica  
22  Mijatov Sara  Spremačica  
23  Milošev Slađana  Spremačica  

Aktuelnosti

Obaveštenja

Zaposleni

HTML Table Generator NASTAVNO OSOBLJE
Razredna nastava

Prezime i ime Razred
 Masnikosa Biljana I-1 
 Živanov Miodrag I-2 
Groško Ivana  I-3 
Gluvić Danijela  I-4 
Dmitrić Marijana  I-5 
Farago Belinda I-6 
 Ćirić Aleksandra II-1 
Čubrilo Lidija  II-2 
Petrović Kornelija  II-3 
10  Todorović Tatjana  II-4 
11  Puškaš Šamu Žužana  II-5 
12  Kovačević Zorica  III-1 
13  Kalaba Vesna  III-2 
14  Malešević Nevena  III-3 
15  Đuričić Tatjana  III-4 
16  Despić Marija  III-5 
17  Farkaš Erika  III-6 
18  Gligorijević Petra  IV-1 
19  Paripović Sonja  IV-2 
20  Grlica Dragana  IV-3 
21  Baloš Nevena  IV-4 
22  Gubačko Dijana  IV-5 
23  Janko Ilona  IV-6 
24  Egeljić Bojana 
25  Subić Jelena 
26  Milošević Suzana 
HTML Table Generator Predmetna nastava
Prezime i ime Predmet
Zubović Latinka Srpski jezik i književnost
Miljević Marija  Srpski jezik i književnost 
Minčić Branislav  Srpski jezik i književnost 
Kašterović Nikolina  Srpski jezik i književnost  
Ćosić Srđan  Srpski jezik i književnost 
Vujkov Tijana  Srpski jezik i književnost 
Dondur Tatjana  Srpski jezik kao nematernji 
 Lea Bicok Mađarski jezik 
Đokić Anica  Engleski jezik 
10   Zarić Tatjana Engleski jezik 
11 Mišić Mirjana  Engleski jezik 
12  Kalaba Andrea  Engleski jezik 
13  Juhas Vučić Monika  Engleski jezik 
14  Beata Čaki  Engleski jezik 
15  Gavrilović Milorad  Nemački jezik 
16  Ivanović Jovana  Nemački jezik 
17  Nemet Andrea  Nemački jezik 
18  Laković Bojana  Nemački jezik 
19  Todorov Jelena  Francuski jezik 
20  Stojanov Senka  Francuski jezik 
21  Mađar Irena  Muzička kultura 
22  Jelinić Olja  Muzička kultura 
23  Radin Krstinja  Likovna kultura 
24  Maravić Tanja  Likovna kultura 
25  Arđelan Zita  Likovna kultura 
26  Arđelan Šrak Edit  Istorija 
27   Stefan Kitić Istorija 
28  Mršulja Nikola  Istorija 
29   Varga Monika Geografija 
30  Jerinić Borislav  Geografija 
31  Ninkov Veselinović Tijana  Geografija 
32  Čubrilo Petar  Geografija
Građansko vaspitanje 
33  Ostojić Vera  Građansko vaspitanje 
34  Varga Ester  Fizika 
35  Radić Marija  Fizika 
36  Mihajlov Nataša  Fizika / Hemija 
37   Adam Renata Hemija 
38  Babić Marijana
Hemija 
39   Velimirović Sonja  Hemija
40  Velečković Gajinović Bojana  Matematika 
41   Anđelić Mirjana Matematika 
42   Dobanovački Stanislava Matematika 
43  Milisavljević Olivija  Matematika 
44   Otić Katarina Matematika 
45  Pajić Aleksandra  Biologija 
46  Parabucki Olivera  Biologija 
47   Horvatović Danijela Biologija 
48  Đuga Katarina  Biologija 
49  Grbić Milica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
50   Takač Danijel Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
51  Inić Ljubica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
52  Filipović Saša  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
53   Mijatov Dragana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
54   Borovina Radmila Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
55  Supić Zoran  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
56   Šibav Jugana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
57  Avramović Jelena  Informatika i računarstvo 
58  Petrović Srba  Informatika i računarstvo 
59  Adam Eva  Verska nastava – katolički veronauk 
60  Vukčević Tatjana  Verska nastava – pravoslavni katihizis 
HTML Table Generator Produženi boravak
Prezime i ime Predmet
Ilić Leposava  Učiteljica u produženom
boravku 
Levnajić Tijana  Učiteljica u produženom
boravku 
Patarica Horvat Ana  Učiteljica u produženom
boravku 
Radonjić Olivera  Učiteljica u produženom
boravku 
Davidović Andrijana  Učiteljica u produženom
boravku 
HTML Table Generator NENASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime Radno mesto
 Davidović  Branislav Direktor škole 
 Radonjić Olivera  Pomoćnik direktora
Čubrilo Petar  Pomoćnik direktora 
Viktorović Leposava  Sekretar škole 
Ajder Sandra  Šef računovodstva 
 Andrić Maja Finansijsko računovodstveni radnik 
 Selenić Tatjana Finansijsko računovodstveni radnik 
Vujović Sibina  Stručni saradnik - psiholog 
Surdučki Tatjana  Stručni saradnik - pedagog 
10   Miražić Nemet Dragica Stručni saradnik - psiholog 
11  Popov Čanak  Dragana  Bibliotekar 
12   Vujkov Tijana Bibliotekar 
13  Popov Radivoj  Domar 
14  Dragičević Dinka  Servirka 
15  Zec Ljiljana  Kuvarica 
16  Salma Robert  Spremač 
17  Tepić Ljubinka  Spremačica 
18  Kuzmančev Sonja  Spremačica  
19  Salma Vijislava  Spremačica  
20  Čuturilov  Radojka  Spremačica  
21  Mišković Saša  Spremačica  
22  Mijatov Sara  Spremačica  
23  Milošev Slađana  Spremačica