Zaposleni

HTML Table Generator NASTAVNO OSOBLJE
Razredna nastava

Prezime i ime Razred
 Masnikosa Biljana I-1 
 Živanov Miodrag I-2 
Groško Ivana  I-3 
Gluvić Danijela  I-4 
Milošević Suzana  I-5 
Farago Belinda I-6 
 Ćirić Aleksandra II-1 
Čubrilo Lidija  II-2 
Petrović Kornelija  II-3 
10  Todorović Tatjana  II-4 
11  Puškaš Šamu Žužana  II-5 
12  Kovačević Zorica  III-1 
13  Kalaba Vesna  III-2 
14  Malešević Nevena  III-3 
15  Đuričić Tatjana  III-4 
16  Despić Marija  III-5 
17  Farkaš Erika  III-6 
18  Gligorijević Petra  IV-1 
19  Paripović Sonja  IV-2 
20  Grlica Dragana  IV-3 
21  Baloš Nevena  IV-4 
22  Gubačko Dijana  IV-5 
23  Janko Ilona  IV-6 
HTML Table Generator Predmetna nastava
Prezime i ime Predmet
Zubović Latinka Srpski jezik i književnost
Miljević Marija  Srpski jezik i književnost 
Minčić Branislav  Srpski jezik i književnost 
Kašterović Nikolina  Srpski jezik i književnost  
Ćosić Srđan  Srpski jezik i književnost 
Vujkov Tijana  Srpski jezik i književnost 
Dondur Tatjana  Srpski jezik kao nematernji 
 Habram Judit Mađarski jezik 
Đokić Anica  Engleski jezik 
10   Zarić Tatjana Engleski jezik 
11 Mišić Mirjana  Engleski jezik 
12  Kalaba Andrea  Engleski jezik 
13  Juhas Vučić Monika  Engleski jezik 
14  Huska Zita  Engleski jezik 
15  Gavrilović Milorad  Nemački jezik 
16  Ivanović Jovana  Nemački jezik 
17  Nemet Andrea  Nemački jezik 
18  Stojanov Senka  Francuski jezik 
19  Mađar Irena  Muzička kultura 
20  Jelinić Olja  Muzička kultura 
21  Radin Krstinja  Likovna kultura 
22  Maravić Tanja  Likovna kultura 
23  Arđelan Zita  Likovna kultura 
24  Arđelan Šrak Edit  Istorija 
25   Đukić Dana Istorija 
26  Mršulja Nikola  Istorija 
27  Jurošević Dejan  Istorija 
28   Varga Monika Geografija 
29  Jerinić Borislav  Geografija 
30  Ninkov Veselinović Tijana  Geografija 
31  Čubrilo Petar  Geografija
Građansko vaspitanje 
32  Varga Ester  Fizika 
33  Radić Marija  Fizika 
34  Mihajlov Nataša  Fizika / Hemija 
35   Adam Renata Hemija 
36  Babić Marijana
Hemija 
37   Velimirović Sonja  Hemija
38  Velečković Gajinović Bojana  Matematika 
39   Anđelić Mirjana Matematika 
40   Dobanovski Stanislava Matematika 
41  Milisavljević Olivija  Matematika 
42   Otić Katarina Matematika 
43  Pajić Aleksandra  Biologija 
44  Parabucki Olivera  Biologija 
45   Horvatović Danijela Biologija 
46  Đuga Katarina  Biologija 
47  Grbić Milica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
48   Takač Danijel Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
49  Inić Ljubica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
50  Filipović Saša  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
51   Mijatov Dragana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
52   Borovina Radmila Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
53  Supić Zoran  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
54   Šibav Jugana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
55  Buntić Korovljev Neli  Informatika i računarstvo 
56  Petrović Srba  Informatika i računarstvo 
57  Adam Eva  Verska nastava – katolički 
vjeronauk 
58  Vukčević Tatjana  Verska nastava – pravoslavni katihizis 
59  Ostojić Vera  Građansko vaspitanje 
HTML Table Generator Produženi boravak
Prezime i ime Predmet
Ilić Leposava  Učiteljica u produženom
boravku 
Levnajić Tijana  Učiteljica u produženom
boravku 
Patarica Horvat Ana  Učiteljica u produženom
boravku 
Radonjić Olivera  Učiteljica u produženom
boravku 
Davidović Andrijana  Učiteljica u produženom
boravku 
HTML Table Generator NENASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime Radno mesto
 Davidović  Branislav Direktor škole 
 Radonjić Olivera  Pomoćnik direktora
Čubrilo Petar  Pomoćnik direktora 
Viktorović Leposava  Sekretar škole 
Ajder Sandra  Šef računovodstva 
 Andrić Maja Administrativni radnik 
Vujović Sibina  Stručni saradnik - psiholog 
Surdučki Tatjana  Stručni saradnik - pedagog 
 Miražić Nemet Dragica Stručni saradnik - psiholog 
10  Popov Čanak  Dragana  Bibliotekar 
11   Vujkov Tijana Bibliotekar 
12  Popov Radivoj  Domar 
13  Dragičević Dinka  Servirka 
14  Zec Ljiljana  Kuvarica 
15  Salma Robert  Spremač 
16  Tepić Ljubinka  Spremačica 
17  Kuzmančev Sonja  Spremačica  
18  Salma Vijislava  Spremačica  
19  Čuturilov  Radojka  Spremačica  
20  Jovišević  Jelena  Spremačica  
21  Mijatov Sara  Spremačica  
22  Milošev Slađana  Spremačica  

Aktuelnosti

Obaveštenja

Zaposleni

HTML Table Generator NASTAVNO OSOBLJE
Razredna nastava

Prezime i ime Razred
 Masnikosa Biljana I-1 
 Živanov Miodrag I-2 
Groško Ivana  I-3 
Gluvić Danijela  I-4 
Milošević Suzana  I-5 
Farago Belinda I-6 
 Ćirić Aleksandra II-1 
Čubrilo Lidija  II-2 
Petrović Kornelija  II-3 
10  Todorović Tatjana  II-4 
11  Puškaš Šamu Žužana  II-5 
12  Kovačević Zorica  III-1 
13  Kalaba Vesna  III-2 
14  Malešević Nevena  III-3 
15  Đuričić Tatjana  III-4 
16  Despić Marija  III-5 
17  Farkaš Erika  III-6 
18  Gligorijević Petra  IV-1 
19  Paripović Sonja  IV-2 
20  Grlica Dragana  IV-3 
21  Baloš Nevena  IV-4 
22  Gubačko Dijana  IV-5 
23  Janko Ilona  IV-6 
HTML Table Generator Predmetna nastava
Prezime i ime Predmet
Zubović Latinka Srpski jezik i književnost
Miljević Marija  Srpski jezik i književnost 
Minčić Branislav  Srpski jezik i književnost 
Kašterović Nikolina  Srpski jezik i književnost  
Ćosić Srđan  Srpski jezik i književnost 
Vujkov Tijana  Srpski jezik i književnost 
Dondur Tatjana  Srpski jezik kao nematernji 
 Habram Judit Mađarski jezik 
Đokić Anica  Engleski jezik 
10   Zarić Tatjana Engleski jezik 
11 Mišić Mirjana  Engleski jezik 
12  Kalaba Andrea  Engleski jezik 
13  Juhas Vučić Monika  Engleski jezik 
14  Huska Zita  Engleski jezik 
15  Gavrilović Milorad  Nemački jezik 
16  Ivanović Jovana  Nemački jezik 
17  Nemet Andrea  Nemački jezik 
18  Stojanov Senka  Francuski jezik 
19  Mađar Irena  Muzička kultura 
20  Jelinić Olja  Muzička kultura 
21  Radin Krstinja  Likovna kultura 
22  Maravić Tanja  Likovna kultura 
23  Arđelan Zita  Likovna kultura 
24  Arđelan Šrak Edit  Istorija 
25   Đukić Dana Istorija 
26  Mršulja Nikola  Istorija 
27  Jurošević Dejan  Istorija 
28   Varga Monika Geografija 
29  Jerinić Borislav  Geografija 
30  Ninkov Veselinović Tijana  Geografija 
31  Čubrilo Petar  Geografija
Građansko vaspitanje 
32  Varga Ester  Fizika 
33  Radić Marija  Fizika 
34  Mihajlov Nataša  Fizika / Hemija 
35   Adam Renata Hemija 
36  Babić Marijana
Hemija 
37   Velimirović Sonja  Hemija
38  Velečković Gajinović Bojana  Matematika 
39   Anđelić Mirjana Matematika 
40   Dobanovski Stanislava Matematika 
41  Milisavljević Olivija  Matematika 
42   Otić Katarina Matematika 
43  Pajić Aleksandra  Biologija 
44  Parabucki Olivera  Biologija 
45   Horvatović Danijela Biologija 
46  Đuga Katarina  Biologija 
47  Grbić Milica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
48   Takač Danijel Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
49  Inić Ljubica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
50  Filipović Saša  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
51   Mijatov Dragana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
52   Borovina Radmila Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
53  Supić Zoran  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
54   Šibav Jugana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
55  Buntić Korovljev Neli  Informatika i računarstvo 
56  Petrović Srba  Informatika i računarstvo 
57  Adam Eva  Verska nastava – katolički 
vjeronauk 
58  Vukčević Tatjana  Verska nastava – pravoslavni katihizis 
59  Ostojić Vera  Građansko vaspitanje 
HTML Table Generator Produženi boravak
Prezime i ime Predmet
Ilić Leposava  Učiteljica u produženom
boravku 
Levnajić Tijana  Učiteljica u produženom
boravku 
Patarica Horvat Ana  Učiteljica u produženom
boravku 
Radonjić Olivera  Učiteljica u produženom
boravku 
Davidović Andrijana  Učiteljica u produženom
boravku 
HTML Table Generator NENASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime Radno mesto
 Davidović  Branislav Direktor škole 
 Radonjić Olivera  Pomoćnik direktora
Čubrilo Petar  Pomoćnik direktora 
Viktorović Leposava  Sekretar škole 
Ajder Sandra  Šef računovodstva 
 Andrić Maja Administrativni radnik 
Vujović Sibina  Stručni saradnik - psiholog 
Surdučki Tatjana  Stručni saradnik - pedagog 
 Miražić Nemet Dragica Stručni saradnik - psiholog 
10  Popov Čanak  Dragana  Bibliotekar 
11   Vujkov Tijana Bibliotekar 
12  Popov Radivoj  Domar 
13  Dragičević Dinka  Servirka 
14  Zec Ljiljana  Kuvarica 
15  Salma Robert  Spremač 
16  Tepić Ljubinka  Spremačica 
17  Kuzmančev Sonja  Spremačica  
18  Salma Vijislava  Spremačica  
19  Čuturilov  Radojka  Spremačica  
20  Jovišević  Jelena  Spremačica  
21  Mijatov Sara  Spremačica  
22  Milošev Slađana  Spremačica