Zaposleni

HTML Table Generator NASTAVNO OSOBLJE
Razredna nastava

Prezime i ime Razred
 Ćirić Aleksandra I-1 
 Čabrilo Lidija I-2 
Petrović Kornelija  I-3 
Todorović Tatjana  I-4 
Puškaš Šamu Žužana  I-5 
Kovačević Zorica  II-1 
 Kalaba Vesna II-2 
Malešević Nevena  II-3 
Đuričić Tatjana  II-4 
10  Despić Marija  II-5 
11  Farkaš Erika  II-6 
12  Gligorijević Petra  III-1 
13  Paripović Sonja  III-2 
14  Grlica Dragana  III-3 
15  Baloš Nevena  III-4 
16  Gubačko Dijana  III-5 
17  Janko Ilona  III-6 
18  Masnikosa Biljana  IV-1 
19  Živanov Miodrag  IV-2 
20  Groško Ivana  IV-3 
21  Egeljić Bojana  IV-4 
22  Milošević Suzana  IV-5 
23  Farago Benilda  IV-6 
HTML Table Generator Predmetna nastava
Prezime i ime Predmet
Zubović Latinka Srpski jezik i književnost
Miljević Marija  Srpski jezik i književnost 
Minčić Branislav  Srpski jezik i književnost
Građansko vaspitanje 
Rakić Smiljana  Srpski jezik i književnost
Medijska pismenost 
Ćosić Srđan  Srpski jezik i književnost 
Vujkov Tijana  Srpski jezik i književnost 
Dondur Tatjana  Srpski jezik kao nematernji
Životne veštine 
 Habram Judit Mađarski jezik 
Đokić Anica  Engleski jezik 
10   Zarić Tatjana Engleski jezik 
11 Mišić Mirjana  Engleski jezik 
12  Kerezović Sanja  Engleski jezik 
13  Juhas Vučić Monika  Engleski jezik 
14  Huska Zita  Engleski jezik 
15  Gavrilović Milorad  Nemački jezik 
16  Ivanović Jovana  Nemački jezik 
17  Nemet Andrea  Nemački jezik 
18  Stojanov Senka  Francuski jezik 
19  Mađar Irena  Muzička kultura 
20  Jelinić Olja  Muzička kultura 
21  Radin Krstinja  Likovna kultura 
22  Maravić Tanja  Likovna kultura 
23  Pudelka Zvonimir  Likovna kultura 
24  Arđelan Šrak Edit  Istorija
Filozofija sa decom 
25   Đukić Dana Istorija 
26  Mršulja Nikola  Istorija 
27   Varga Monika Geografija 
28  Jerinić Borislav  Geografija 
29  Ninkov Veselinović Tijana  Geografija
Čuvari prirode 
30  Čubrilo Petar  Građansko vaspitanje
Sačuvajmo našu planetu 
31  Varga Ester  Fizika 
32  Radić Marija  Fizika 
33  Mihajlov Nataša  Hemija 
34   Adam Renata Hemija 
35  Babić Marijana
Hemija 
36   Velimirović Sonja  Hemija
37  Velečković Gajinović Bojana  Matematika 
38   Anđelić Mirjana Matematika 
39   Dobanovski Stanislava Matematika 
40  Milisavljević Olivija  Matematika 
41   Otić Katarina Matematika 
42  Pajić Aleksandra  Biologija 
43  Parabucki Olivera  Biologija
Domaćinstvo 
44   Horvatović Danijela Biologija 
45  Grbić Milica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
46   Takač Danijel Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
47  Đukić Jelena  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
48   Mijatov Dragana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
49   Borovina Radmila Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
50  Supić Zoran  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
51   Šibav Jugana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
52  Avramović Jelena  Informatika i računarstvo 
53  Petrović Srba  Informatika i računarstvo 
54  Adam Eva  Verska nastava – katolički 
vjeronauk 
55  Vukčević Tatjana  Verska nastava – pravoslavni katihizis 
56  Miražić Nemet Dragica  Građansko vaspitanje 
HTML Table Generator Produženi boravak
Prezime i ime Predmet
Gluvić Danijela  Učiteljica u produženom
boravku 
Levnajić Tijana  Učiteljica u produženom
boravku 
Patarica Horvat Ana  Učiteljica u produženom
boravku 
Radonjić Olivera  Učiteljica u produženom
boravku 
Davidović Andrijana  Učiteljica u produženom
boravku 
HTML Table Generator NENASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime Radno mesto
 Davidović  Branislav Direktor škole 
 Radonjić Olivera  Pomoćnik direktora
Čubrilo Petar  Pomoćnik direktora 
Viktorović Leposava  Sekretar škole 
Ajder Sandra  Šef računovodstva 
 Andrić Maja Administrativni radnik 
Vujović Sibina  Stručni saradnik - psiholog 
Surdučki Tatjana  Stručni saradnik - pedagog 
 Miražić Nemet Dragica Stručni saradnik - psiholog 
10  Popov Čanak  Dragana  Bibliotekar 
11   Vujkov Tijana Bibliotekar 
12  Majstorović Veljko  Domar 
13  Dragičević Dinka  Servirka 
14  Zec Ljiljana  Kuvarica 
15  Salma Robert  Spremač 
16  Tešić  Radojka  Spremačica
17  Tepić Ljubinka  Spremačica 
18  Kuzmančev Sonja  Spremačica  
19  Salma Vijislava  Spremačica  
20  Čuturilov  Radojka  Spremačica  
21  Jovišević  Jelena  Spremačica  
22  Hrešćak  Mirjana  Spremačica  
23  Makan Ružica  Spremačica  

Aktuelnosti

Obaveštenja

Zaposleni

HTML Table Generator NASTAVNO OSOBLJE
Razredna nastava

Prezime i ime Razred
 Ćirić Aleksandra I-1 
 Čabrilo Lidija I-2 
Petrović Kornelija  I-3 
Todorović Tatjana  I-4 
Puškaš Šamu Žužana  I-5 
Kovačević Zorica  II-1 
 Kalaba Vesna II-2 
Malešević Nevena  II-3 
Đuričić Tatjana  II-4 
10  Despić Marija  II-5 
11  Farkaš Erika  II-6 
12  Gligorijević Petra  III-1 
13  Paripović Sonja  III-2 
14  Grlica Dragana  III-3 
15  Baloš Nevena  III-4 
16  Gubačko Dijana  III-5 
17  Janko Ilona  III-6 
18  Masnikosa Biljana  IV-1 
19  Živanov Miodrag  IV-2 
20  Groško Ivana  IV-3 
21  Egeljić Bojana  IV-4 
22  Milošević Suzana  IV-5 
23  Farago Benilda  IV-6 
HTML Table Generator Predmetna nastava
Prezime i ime Predmet
Zubović Latinka Srpski jezik i književnost
Miljević Marija  Srpski jezik i književnost 
Minčić Branislav  Srpski jezik i književnost
Građansko vaspitanje 
Rakić Smiljana  Srpski jezik i književnost
Medijska pismenost 
Ćosić Srđan  Srpski jezik i književnost 
Vujkov Tijana  Srpski jezik i književnost 
Dondur Tatjana  Srpski jezik kao nematernji
Životne veštine 
 Habram Judit Mađarski jezik 
Đokić Anica  Engleski jezik 
10   Zarić Tatjana Engleski jezik 
11 Mišić Mirjana  Engleski jezik 
12  Kerezović Sanja  Engleski jezik 
13  Juhas Vučić Monika  Engleski jezik 
14  Huska Zita  Engleski jezik 
15  Gavrilović Milorad  Nemački jezik 
16  Ivanović Jovana  Nemački jezik 
17  Nemet Andrea  Nemački jezik 
18  Stojanov Senka  Francuski jezik 
19  Mađar Irena  Muzička kultura 
20  Jelinić Olja  Muzička kultura 
21  Radin Krstinja  Likovna kultura 
22  Maravić Tanja  Likovna kultura 
23  Pudelka Zvonimir  Likovna kultura 
24  Arđelan Šrak Edit  Istorija
Filozofija sa decom 
25   Đukić Dana Istorija 
26  Mršulja Nikola  Istorija 
27   Varga Monika Geografija 
28  Jerinić Borislav  Geografija 
29  Ninkov Veselinović Tijana  Geografija
Čuvari prirode 
30  Čubrilo Petar  Građansko vaspitanje
Sačuvajmo našu planetu 
31  Varga Ester  Fizika 
32  Radić Marija  Fizika 
33  Mihajlov Nataša  Hemija 
34   Adam Renata Hemija 
35  Babić Marijana
Hemija 
36   Velimirović Sonja  Hemija
37  Velečković Gajinović Bojana  Matematika 
38   Anđelić Mirjana Matematika 
39   Dobanovski Stanislava Matematika 
40  Milisavljević Olivija  Matematika 
41   Otić Katarina Matematika 
42  Pajić Aleksandra  Biologija 
43  Parabucki Olivera  Biologija
Domaćinstvo 
44   Horvatović Danijela Biologija 
45  Grbić Milica  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
46   Takač Danijel Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
47  Đukić Jelena  Fizičko i zdravstveno 
vaspitanje 
48   Mijatov Dragana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
49   Borovina Radmila Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
50  Supić Zoran  Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
51   Šibav Jugana Tehnika i tehnologija
Preduzetništvo 
52  Avramović Jelena  Informatika i računarstvo 
53  Petrović Srba  Informatika i računarstvo 
54  Adam Eva  Verska nastava – katolički 
vjeronauk 
55  Vukčević Tatjana  Verska nastava – pravoslavni katihizis 
56  Miražić Nemet Dragica  Građansko vaspitanje 
HTML Table Generator Produženi boravak
Prezime i ime Predmet
Gluvić Danijela  Učiteljica u produženom
boravku 
Levnajić Tijana  Učiteljica u produženom
boravku 
Patarica Horvat Ana  Učiteljica u produženom
boravku 
Radonjić Olivera  Učiteljica u produženom
boravku 
Davidović Andrijana  Učiteljica u produženom
boravku 
HTML Table Generator NENASTAVNO OSOBLJE

Prezime i ime Radno mesto
 Davidović  Branislav Direktor škole 
 Radonjić Olivera  Pomoćnik direktora
Čubrilo Petar  Pomoćnik direktora 
Viktorović Leposava  Sekretar škole 
Ajder Sandra  Šef računovodstva 
 Andrić Maja Administrativni radnik 
Vujović Sibina  Stručni saradnik - psiholog 
Surdučki Tatjana  Stručni saradnik - pedagog 
 Miražić Nemet Dragica Stručni saradnik - psiholog 
10  Popov Čanak  Dragana  Bibliotekar 
11   Vujkov Tijana Bibliotekar 
12  Majstorović Veljko  Domar 
13  Dragičević Dinka  Servirka 
14  Zec Ljiljana  Kuvarica 
15  Salma Robert  Spremač 
16  Tešić  Radojka  Spremačica
17  Tepić Ljubinka  Spremačica 
18  Kuzmančev Sonja  Spremačica  
19  Salma Vijislava  Spremačica  
20  Čuturilov  Radojka  Spremačica  
21  Jovišević  Jelena  Spremačica  
22  Hrešćak  Mirjana  Spremačica  
23  Makan Ružica  Spremačica