Pedagoško-psihološka služba

Pedagoško-psihološku službu čine:

Tatjana Surdučki – pedagoškinja

Sibina Vujović – psihološkinja

Dragica Miražić Nemet – pishološkinja

Pedagog i psiholog škole, primenom teorijskih, praktičnih i istraživačkih saznanja pedagogije, odnosno psihologije kao nauke, doprinosi ostvarivanju i unapređivanju obrazovno vaspitnog rada u ustanovi, u skladu sa ciljevima i principima obrazovanja i vaspitanja definisanih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja vaspitanja, kao i posebnim zakonima.

Zadaci pedagoga, odnosno psihologa škole su:

 • Stvaranje optimalnih uslova za razvoj dece i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada
 • Učestvovanje u praćenju i podsticanju razvoja deteta, odnosno učenika
 • Podrška jačanju nastavničkih kompetencija i njihovog profesionalnog razvoja
 • Učestvovanje u praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada i predlaganje mera koje doprinose obezbeđivanju efikasnosti, ekonomičnosti i fleksibilnosti rada ustanove
 • Učestvovanje u praćenju i vrednovanju ostvarenosti opštih i posebnih standarda postignuća učenika i predlaganje mera za unapređivanje
 • Podrška otvorenosti ustanove prema pedagoškim inovacijama
 • Razvijanje saradnje ustanove sa porodicom i podrška vaspitnim kompetencijama roditelja, odnosno staratelja
 • Saradnja sa drugim institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za ustanovu
 • Stalno stručno usavršavanje i praćenje razvoja pedagoške, odnosno psihološke nauke i prakse

Aktuelnosti

Obaveštenja

Pedagoško-psihološka služba

Pedagoško-psihološku službu čine:

Tatjana Surdučki – pedagoškinja

Sibina Vujović – psihološkinja

Dragica Miražić Nemet – pishološkinja

Pedagog i psiholog škole, primenom teorijskih, praktičnih i istraživačkih saznanja pedagogije, odnosno psihologije kao nauke, doprinosi ostvarivanju i unapređivanju obrazovno vaspitnog rada u ustanovi, u skladu sa ciljevima i principima obrazovanja i vaspitanja definisanih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja vaspitanja, kao i posebnim zakonima.

Zadaci pedagoga, odnosno psihologa škole su:

 • Stvaranje optimalnih uslova za razvoj dece i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada
 • Učestvovanje u praćenju i podsticanju razvoja deteta, odnosno učenika
 • Podrška jačanju nastavničkih kompetencija i njihovog profesionalnog razvoja
 • Učestvovanje u praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada i predlaganje mera koje doprinose obezbeđivanju efikasnosti, ekonomičnosti i fleksibilnosti rada ustanove
 • Učestvovanje u praćenju i vrednovanju ostvarenosti opštih i posebnih standarda postignuća učenika i predlaganje mera za unapređivanje
 • Podrška otvorenosti ustanove prema pedagoškim inovacijama
 • Razvijanje saradnje ustanove sa porodicom i podrška vaspitnim kompetencijama roditelja, odnosno staratelja
 • Saradnja sa drugim institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za ustanovu
 • Stalno stručno usavršavanje i praćenje razvoja pedagoške, odnosno psihološke nauke i prakse