Kriterijumi ocenivanja

Prema Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019, 59/2020 i 81/2020)ovo da bude ujedno i link na pravilnik, brojčana ocena iz obaveznih predmeta i izbornog programa drugi strani jezik, u toku školske godine, utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma: ostvarenost ishoda, samostalnost i angažovanje učenika.

Ocenu odličan (5) dobija učenik koji:

– u potpunosti pokazuje sposobnost transformacije znanja i primene u novim situacijama;

– lako logički povezuje činjenice i pojmove;

– samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– rešava probleme na nivou stvaralačkog mišljenja i u potpunosti kritički rasuđuje;

– pokazuje izuzetnu samostalnost uz izuzetno visok stepen aktivnosti i angažovanja.

Ocenu vrlo dobar (4) dobija učenik koji:

– u velikoj meri pokazuje sposobnost primene znanja i logički povezuje činjenice i pojmove;

– samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– rešava pojedine probleme na nivou stvaralačkog mišljenja i u znatnoj meri kritički rasuđuje;

– pokazuje veliku samostalnost i visok stepen aktivnosti i angažovanja.

Ocenu dobar (3) dobija učenik koji:

– u dovoljnoj meri pokazuje sposobnost upotrebe informacija u novim situacijama;

– u znatnoj meri logički povezuje činjenice i pojmove;

– većim delom samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima i delimično samostalno rešava pojedine probleme;

– u dovoljnoj meri kritički rasuđuje;

– pokazuje delimični stepen aktivnosti i angažovanja.

Ocenu dovoljan (2) dobija učenik koji:

– znanja koja je ostvario su na nivou reprodukcije, uz minimalnu primenu;

– u manjoj meri logički povezuje činjenice i pojmove i isključivo uz podršku nastavnika izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– ponekad je samostalan u rešavanju problema i u nedovoljnoj meri kritički rasuđuje;

– pokazuje manji stepen aktivnosti i angažovanja.

Nedovoljan (1) dobija učenik koji:

– znanja koja je ostvario nisu ni na nivou prepoznavanja i ne pokazuje sposobnost reprodukcije i primene;

– ne izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– kritički ne rasuđuje;

– ne pokazuje interesovanje za učešće u aktivnostima niti angažovanje.


Kriterijumi ocenjivanja u našoj školi dati po predmetima nalaze se ovde.

Aktuelnosti

Obaveštenja

Kriterijumi ocenivanja

Prema Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019, 59/2020 i 81/2020)ovo da bude ujedno i link na pravilnik, brojčana ocena iz obaveznih predmeta i izbornog programa drugi strani jezik, u toku školske godine, utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma: ostvarenost ishoda, samostalnost i angažovanje učenika.

Ocenu odličan (5) dobija učenik koji:

– u potpunosti pokazuje sposobnost transformacije znanja i primene u novim situacijama;

– lako logički povezuje činjenice i pojmove;

– samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– rešava probleme na nivou stvaralačkog mišljenja i u potpunosti kritički rasuđuje;

– pokazuje izuzetnu samostalnost uz izuzetno visok stepen aktivnosti i angažovanja.

Ocenu vrlo dobar (4) dobija učenik koji:

– u velikoj meri pokazuje sposobnost primene znanja i logički povezuje činjenice i pojmove;

– samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– rešava pojedine probleme na nivou stvaralačkog mišljenja i u znatnoj meri kritički rasuđuje;

– pokazuje veliku samostalnost i visok stepen aktivnosti i angažovanja.

Ocenu dobar (3) dobija učenik koji:

– u dovoljnoj meri pokazuje sposobnost upotrebe informacija u novim situacijama;

– u znatnoj meri logički povezuje činjenice i pojmove;

– većim delom samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima i delimično samostalno rešava pojedine probleme;

– u dovoljnoj meri kritički rasuđuje;

– pokazuje delimični stepen aktivnosti i angažovanja.

Ocenu dovoljan (2) dobija učenik koji:

– znanja koja je ostvario su na nivou reprodukcije, uz minimalnu primenu;

– u manjoj meri logički povezuje činjenice i pojmove i isključivo uz podršku nastavnika izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– ponekad je samostalan u rešavanju problema i u nedovoljnoj meri kritički rasuđuje;

– pokazuje manji stepen aktivnosti i angažovanja.

Nedovoljan (1) dobija učenik koji:

– znanja koja je ostvario nisu ni na nivou prepoznavanja i ne pokazuje sposobnost reprodukcije i primene;

– ne izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;

– kritički ne rasuđuje;

– ne pokazuje interesovanje za učešće u aktivnostima niti angažovanje.


Kriterijumi ocenjivanja u našoj školi dati po predmetima nalaze se ovde.