Produženi boravak

Produženi boravak je neobavezni oblik vaspitno-obrazovnog rada koji se odvija pre i posle nastave i ima svoje pedagoške, vaspitne, obrazovne, zdravstvene i socijalne vrednosti. U cilju pružanja pomoći zaposlenim roditeljima, OŠ „Sonja Marinković“ pruža mogućnost produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda, pre i posle redovne nastave.  Boravak i rad prema takvom obliku organizuje se od 7h do 17h. U zavisnosti od broja učenika formiraju se grupe. Učenici u produženom boravku imaju svoje učiteljice i učionice sa prostorom za višestruke aktivnosti. Svaka učiteljica ima svoje grupe sa kojima provodi određeno vreme u izradi zadataka i utvrđivanju gradiva koje se usvaja u redovnoj nastavi, u radu na razvijanju kreativnog izražaja i moralno-vaspitnog i informativnog područja kod deteta. Vreme se provodi u obavljanju školskih obaveza, igri i odmoru. Učenici se osposobljavaju da samostalno obavljaju svoje obaveze u kasnijem školovanju. Po završetku školskih obaveza slobodno vreme je osmišljeno prema individualnim afinitetima svakog deteta. Aktivnosti u slobodnom vremenu učenika imaju prvenstveno rekreativno-zabavni i stvaralački karakter. Organizuju se na principu potpune slobode izbora, dobrovoljnosti kako bi omogućili da u njima učenici stvaraju, otkrivaju, izražavaju se. Uslovi boravka dece u vannastavnom vremenu u potpunosti odgovaraju psihofizičkim potrebama deteta u pomenutom uzrastu. Boravak ne podrazumeva prosto zbrinjavanje dece dok su roditelji na poslu. To potvrđuje specijalan vaspitno-obrazovni program, koji je uz veliku dozu samostalnosti po pitanju metoda i postavljenih ciljeva sačinjen od strane nastavnika koji rade u boravku. Preporuka je da se učitelji koji rade u redovnoj nastavi svakodnevno dogovaraju i usklađuju svoje aktivnosti sa učiteljicama iz produženog boravka. U cilju upoznavanja, kao i rešavanja pedagoških situacija učitelji iz produženog boravka su upućeni na kontinuiranu saradnju sa pedagogom i psihologom škole. Učitelji koji rade u produženom boravku deluju jedinstveno, saradnički, sinhronizovano, sveobuhvatno i integrisano sa čitavim razrednim procesom. Zajedno sarađuju sa roditeljima, održavaju roditeljske sastanke i pojedinačne induvidualne razgovore.

Rad  u produženom boravku se ostvaruje kroz sledeće aktivnosti: 

  1. ČASOVI SAMOSTALNOG UČENjA –  vreme kada učenici samostalno, ali uz pomoć i nadzor učitelja izrađuju domaće zadatke.To je vreme kada učenici ponavljaju i utvrđuju nastavno gradivo iz nastavnih predmeta srpski jezik,matematika i svet oko nas, kroz izradu domaćih zadataka i pismene i usmene vežbe za ponavljanje i utvrđivanje gradiva.
  2. SLOBODNE AKTIVNOSTI – vreme kada učenici stiču osnovna znanja, veštine i navike iz zdravstvene i fizičke, radno-tehničke, govorne, likovne i muzičke kulture. U okviru slobodnih aktivnosti se organizuju razne likovne, muzičke i govorne radionice kroz koje učenici stiču neka osnovna znanja, veštine i navike.
  3. SLOBODNO VREME – vreme kada učenici prema svojim potrebama i interesovanjima organizuju vreme kroz različite aktivnosti: igru, sport, muziku,film… Aktivnosti u okviru slobodnog vremena su organizovane i uz pomoć njih učenici zadovoljavaju potrebu za igrom i razvijaju takmičarski duh.
Raspored aktivnosti kada je nastava pre podne:
07:00-07:30  jutarnje okupljanje
07:30-07:55 hig.priprema za doručak i doručak 
07:55-08:00 odlazak učenika na nastavu 
08:00-11:35 boravak učenika u redovnoj nastavi 
09:30-10:00 užina
11:35-13:00 hig. priprema za ručak i ručak
13:00-14:00  izrada domaćih zadataka
14:00-17:00 aktivnosti u slobodnom vremenu
Raspored aktivnosti kada je nastava posle podne:
07:00-07:30 jutarnje okupljanje
07:30-08:00 hig. priprema za doručak i doručak
08:00-08:30 dete dana
08:30-09:30 izrada domaćih zadataka
09:30-10:00 hig. priprema za užinu i užina
10:00-11:30 usmerene aktivnosti
11:30-13:00 higijenska priprema za ručak i ručak
13:05-13:55 aktivnosti u slobodnom vremenu
13:55-14.00 odlazak učenika na nastavu

Aktuelnosti

Obaveštenja

Produženi boravak

Produženi boravak je neobavezni oblik vaspitno-obrazovnog rada koji se odvija pre i posle nastave i ima svoje pedagoške, vaspitne, obrazovne, zdravstvene i socijalne vrednosti. U cilju pružanja pomoći zaposlenim roditeljima, OŠ „Sonja Marinković“ pruža mogućnost produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda, pre i posle redovne nastave.  Boravak i rad prema takvom obliku organizuje se od 7h do 17h. U zavisnosti od broja učenika formiraju se grupe. Učenici u produženom boravku imaju svoje učiteljice i učionice sa prostorom za višestruke aktivnosti. Svaka učiteljica ima svoje grupe sa kojima provodi određeno vreme u izradi zadataka i utvrđivanju gradiva koje se usvaja u redovnoj nastavi, u radu na razvijanju kreativnog izražaja i moralno-vaspitnog i informativnog područja kod deteta. Vreme se provodi u obavljanju školskih obaveza, igri i odmoru. Učenici se osposobljavaju da samostalno obavljaju svoje obaveze u kasnijem školovanju. Po završetku školskih obaveza slobodno vreme je osmišljeno prema individualnim afinitetima svakog deteta. Aktivnosti u slobodnom vremenu učenika imaju prvenstveno rekreativno-zabavni i stvaralački karakter. Organizuju se na principu potpune slobode izbora, dobrovoljnosti kako bi omogućili da u njima učenici stvaraju, otkrivaju, izražavaju se. Uslovi boravka dece u vannastavnom vremenu u potpunosti odgovaraju psihofizičkim potrebama deteta u pomenutom uzrastu. Boravak ne podrazumeva prosto zbrinjavanje dece dok su roditelji na poslu. To potvrđuje specijalan vaspitno-obrazovni program, koji je uz veliku dozu samostalnosti po pitanju metoda i postavljenih ciljeva sačinjen od strane nastavnika koji rade u boravku. Preporuka je da se učitelji koji rade u redovnoj nastavi svakodnevno dogovaraju i usklađuju svoje aktivnosti sa učiteljicama iz produženog boravka. U cilju upoznavanja, kao i rešavanja pedagoških situacija učitelji iz produženog boravka su upućeni na kontinuiranu saradnju sa pedagogom i psihologom škole. Učitelji koji rade u produženom boravku deluju jedinstveno, saradnički, sinhronizovano, sveobuhvatno i integrisano sa čitavim razrednim procesom. Zajedno sarađuju sa roditeljima, održavaju roditeljske sastanke i pojedinačne induvidualne razgovore.

Rad  u produženom boravku se ostvaruje kroz sledeće aktivnosti: 

  1. ČASOVI SAMOSTALNOG UČENjA –  vreme kada učenici samostalno, ali uz pomoć i nadzor učitelja izrađuju domaće zadatke.To je vreme kada učenici ponavljaju i utvrđuju nastavno gradivo iz nastavnih predmeta srpski jezik,matematika i svet oko nas, kroz izradu domaćih zadataka i pismene i usmene vežbe za ponavljanje i utvrđivanje gradiva.
  2. SLOBODNE AKTIVNOSTI – vreme kada učenici stiču osnovna znanja, veštine i navike iz zdravstvene i fizičke, radno-tehničke, govorne, likovne i muzičke kulture. U okviru slobodnih aktivnosti se organizuju razne likovne, muzičke i govorne radionice kroz koje učenici stiču neka osnovna znanja, veštine i navike.
  3. SLOBODNO VREME – vreme kada učenici prema svojim potrebama i interesovanjima organizuju vreme kroz različite aktivnosti: igru, sport, muziku,film… Aktivnosti u okviru slobodnog vremena su organizovane i uz pomoć njih učenici zadovoljavaju potrebu za igrom i razvijaju takmičarski duh.
Raspored aktivnosti kada je nastava pre podne:
07:00-07:30  jutarnje okupljanje
07:30-07:55 hig.priprema za doručak i doručak 
07:55-08:00 odlazak učenika na nastavu 
08:00-11:35 boravak učenika u redovnoj nastavi 
09:30-10:00 užina
11:35-13:00 hig. priprema za ručak i ručak
13:00-14:00  izrada domaćih zadataka
14:00-17:00 aktivnosti u slobodnom vremenu
Raspored aktivnosti kada je nastava posle podne:
07:00-07:30 jutarnje okupljanje
07:30-08:00 hig. priprema za doručak i doručak
08:00-08:30 dete dana
08:30-09:30 izrada domaćih zadataka
09:30-10:00 hig. priprema za užinu i užina
10:00-11:30 usmerene aktivnosti
11:30-13:00 higijenska priprema za ručak i ručak
13:05-13:55 aktivnosti u slobodnom vremenu
13:55-14.00 odlazak učenika na nastavu