Projekat Erasmus+

EU

Sa radošću obeležavamo zvaničan početak našeg prvog Erasmus + projekta: “Ka boljoj zajednici kroz forum teatar”. Projektni tim čine nastavnice: Katarina Otić, Anica Đokić, Jovana Ivanović and Danijela Horvatović. Čeka nas uzbudljiva godina sa mnogo projektnih aktivnosti! Projekat finansira Evropska unija.

Ka boljoj zajednici kroz forum teatar

Örömmel tudatjuk első Erasmus+ projektünk hivatalos kezdetét: “A Fórum Színházon keresztül egy jobb közösség felé”. A projektcsapat a következő tanárokból áll: Katarina Otić, Anica Đokić, Jovana Ivanović és Danijela Horvatović. Izgalmas év vár ránk, számos tevékenységgel! A projektet az Európai Unió finanszírozza.