Timovi

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM
Naziv Članovi Koordinator
Pedagoški kolegijum
Radonjić Olivera, Ivanović Jovana, Paripović Sonja, Groško Ivana, Gubačko Dijana, Malešević Nevena, Popov Čanak Dragana, Đuričić Tatjana, Horvatović Danijela, Despić Marija, Surdučki Tatjana, Vujović Sibina, Miražić Nemet Dragica, Šibav Jugana, Gajinić Bojana, Đuričić Tatjana, Horvatović Danijela, Vujović Sibina
Direktor škole Branislav Davidović
ŠKOLSKI TIMOVI
Naziv tima Članovi Koordinator
Stručni aktiv za razvojno planiranje Paripović Sonja, Todorović Tatjana, Ivanović Jovana, Surdučki Tatjana, Čaki Beata, Popov Čanak Dragana Miražić Nemet Dragica
Stručni aktiv za razvoj školskog programa Gavrilović Milorad, Varga Ester, Milisavljević Olivija, Mršulja Nikola Miražić Nemet Dragica
Tim za inkluzivno obrazovanje Čabrilo Lidija, Mišić Mirjana, Gluvić Danijela, Kovačević Zorica, Paripović Sonja, Zarić Tatjana, Veličković Gajinović Bojana Ivanović Jovana
Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Živanov Miodrag, Ćirić Aleksandra, Malešević Nevena, Gligorijević Petra, Filipović Saša, Borovina Radmila, Jurošević Dejan, Grbić Milica Radonjić Olivera 
Tim za samovrednovanje Stojanov Senka, Anđelić Mirjana, Kalaba Andrea, Grlica Dragana, Otić Katarina Šibav Jugana
Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove Takač Daniel, Gligorijević Petra, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Todorović Tatjana, Miražić Nemet Dragica, Minčić Branislav Paripović Sonja
Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva Horvatović Danijela, Arđelan Šrak Edit, Đokić Anica, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Pajić Aleksandra, Miražić Nemet Dracija, Jerinić Borislav, Milošević Suzana, Mijatov Dragana Groško Ivana
Tim za profesionalni razvoj Davidović Andrijana, Ninkov Veselinović Tijana, Ilić Lepa
Gubačko Dijana
Tim za profesionalnu orijentaciju učenika Odeljenjske starešine VII и VIII razreda, Vujović Sibina, Miražić Nemet Dragica Surdučki Tatjana
Tim za vođenje
e – dnevnika
Dobanovački Stanislava, Takač Daniel, Petrović Srba, Anđelić Mirjana Veličković Gajinović Bojana
Tim za vođenje letopisa škole Kalaba Vesna, Ćosić Srđan, Miljević Marija, Masnikosa Biljana, Habram Judit, Petrović Kornelija Marija Despić
Tim za svečanosti Borovina Radmila, Miljević Marija, Jelinić Olja, Vukčević Tatjana, Šibav Jugana, Vujkov Tijana, Minčić Branislav, Mađar Irena, Supić Zoran, Mijatov Dragana, Dondur Tatjana, Zita Huska, Nikolina Kašterović, Baloš Nevena, Janko Ilona Popov Čanak Dragana
Tim za estetsko uređenje škole
Arđelan Šrak Edit, Zarić Tatjana, Radin Krstinja, Parabucki Olivera, Farkaš Erika, Arđelan Zita, Radić Marija, Juhas Vučić Monika, Kalaba Andrea Horvatović Danijela
Tim za saradnju sa Dečjim savezom Baloš Nevena, Farago Benilda, Patarica Horvat Ana, Đuričić Tatjana, Milošević Suzana, Puškaš Šamu Žužana, Levnajić Tijana Malešević Nevena
Tim za saradnju sa Crvenim krstom Babić Marijana, Varga Monika, Mihajlov Nataša, Nemet Andrea Đuričić Tatjana
Tim za izradu Godišnjeg plana rada škole Surdučki Tatjana, Miražić Nemet Dragica, Radonjić Olivera, Čubrilo Petar, Viktorović Leposava Vujović Sibina
Tim za psihološke krizne intervencije Osobe zadužene za informisanje: Viktorović Leposava i Kešterović Nikolina
Tim podrške: Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Miražić Nemet Dragica
Davidović Branislav
Tim za marketing škole i promociju Đokić Anica, Habram Judit, Tijana Vujkov, Zoran Supić, Neli Buntić Korovljev Davidović Branislav
Tim za učenički parlament Đokić Anica, Popov Čanak Dragana, Tatjana Surdučki Parabucki Olivera
STRUČNA VEĆA
Naziv Članovi Predsednik
Stručno veće matematike, prirodnih nauka i tehnologije Nastavnici matematike, biologije, fizike, hemije, tehničkog i informatičkog obrazovanja
Horvatović Danijela
Stručno veće jezika i komunikacija Nastavnici srpskog jezika, mađarskog jezika, engleskog jezika, nemačkog jezika, srpskog kao nematernjeg jezika i negovanja jezika društvene sredine – mađarskog i slovačkog jezika Habram Judit
Stručno veće umetnost Nastavnici likovne kulture i muzičke kulture Jelinić Olja
Stručno veće fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Nastavnici fizičkog vaspitanja Filipović Saša
Stručno veće društvenih nauka Nastavnici istorije, geografije, verske nastave i građanskog vaspitanja Jerinić Borislav
Stručno veće razredne nastave Nastavnici razredne nastave, vaspitači u boravku i nastavnici engleskog jezika i verske nastave Kalab Vesna
RAZREDNI AKTIVI
Razredni aktivi Članovi Koordinator
Aktiv prvog razreda
Učitelji prvog razreda Živanov Miodrag
Aktiv drugog razreda
Učitelji drugog razreda Čubrilo Lidija
Aktiv trećeg razreda
Učitelji trećeg razreda Đuričić Tatjana
Aktiv četvrtog razreda
Učitelji četvrtog razreda Baloš Nevena
Aktiv petog razreda
Odeljenjske starešine Šibav Jugana
Aktiv šestog razreda
Odeljenjske starešine
Borovina Radmila
Aktiv sedmog razreda Odeljenjske starešine Jurošević Dejan
Aktiv osmog razreda Odeljenjske starešine Mišić Mirjana

Aktuelnosti

Obaveštenja

Timovi

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM
Naziv Članovi Koordinator
Pedagoški kolegijum
Radonjić Olivera, Ivanović Jovana, Paripović Sonja, Groško Ivana, Gubačko Dijana, Malešević Nevena, Popov Čanak Dragana, Đuričić Tatjana, Horvatović Danijela, Despić Marija, Surdučki Tatjana, Vujović Sibina, Miražić Nemet Dragica, Šibav Jugana, Gajinić Bojana, Đuričić Tatjana, Horvatović Danijela, Vujović Sibina
Direktor škole Branislav Davidović
ŠKOLSKI TIMOVI
Naziv tima Članovi Koordinator
Stručni aktiv za razvojno planiranje Paripović Sonja, Todorović Tatjana, Ivanović Jovana, Surdučki Tatjana, Čaki Beata, Popov Čanak Dragana Miražić Nemet Dragica
Stručni aktiv za razvoj školskog programa Gavrilović Milorad, Varga Ester, Milisavljević Olivija, Mršulja Nikola Miražić Nemet Dragica
Tim za inkluzivno obrazovanje Čabrilo Lidija, Mišić Mirjana, Gluvić Danijela, Kovačević Zorica, Paripović Sonja, Zarić Tatjana, Veličković Gajinović Bojana Ivanović Jovana
Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Živanov Miodrag, Ćirić Aleksandra, Malešević Nevena, Gligorijević Petra, Filipović Saša, Borovina Radmila, Jurošević Dejan, Grbić Milica Radonjić Olivera 
Tim za samovrednovanje Stojanov Senka, Anđelić Mirjana, Kalaba Andrea, Grlica Dragana, Otić Katarina Šibav Jugana
Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove Takač Daniel, Gligorijević Petra, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Todorović Tatjana, Miražić Nemet Dragica, Minčić Branislav Paripović Sonja
Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva Horvatović Danijela, Arđelan Šrak Edit, Đokić Anica, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Pajić Aleksandra, Miražić Nemet Dracija, Jerinić Borislav, Milošević Suzana, Mijatov Dragana Groško Ivana
Tim za profesionalni razvoj Davidović Andrijana, Ninkov Veselinović Tijana, Ilić Lepa
Gubačko Dijana
Tim za profesionalnu orijentaciju učenika Odeljenjske starešine VII и VIII razreda, Vujović Sibina, Miražić Nemet Dragica Surdučki Tatjana
Tim za vođenje
e – dnevnika
Dobanovački Stanislava, Takač Daniel, Petrović Srba, Anđelić Mirjana Veličković Gajinović Bojana
Tim za vođenje letopisa škole Kalaba Vesna, Ćosić Srđan, Miljević Marija, Masnikosa Biljana, Habram Judit, Petrović Kornelija Marija Despić
Tim za svečanosti Borovina Radmila, Miljević Marija, Jelinić Olja, Vukčević Tatjana, Šibav Jugana, Vujkov Tijana, Minčić Branislav, Mađar Irena, Supić Zoran, Mijatov Dragana, Dondur Tatjana, Zita Huska, Nikolina Kašterović, Baloš Nevena, Janko Ilona Popov Čanak Dragana
Tim za estetsko uređenje škole
Arđelan Šrak Edit, Zarić Tatjana, Radin Krstinja, Parabucki Olivera, Farkaš Erika, Arđelan Zita, Radić Marija, Juhas Vučić Monika, Kalaba Andrea Horvatović Danijela
Tim za saradnju sa Dečjim savezom Baloš Nevena, Farago Benilda, Patarica Horvat Ana, Đuričić Tatjana, Milošević Suzana, Puškaš Šamu Žužana, Levnajić Tijana Malešević Nevena
Tim za saradnju sa Crvenim krstom Babić Marijana, Varga Monika, Mihajlov Nataša, Nemet Andrea Đuričić Tatjana
Tim za izradu Godišnjeg plana rada škole Surdučki Tatjana, Miražić Nemet Dragica, Radonjić Olivera, Čubrilo Petar, Viktorović Leposava Vujović Sibina
Tim za psihološke krizne intervencije Osobe zadužene za informisanje: Viktorović Leposava i Kešterović Nikolina
Tim podrške: Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Miražić Nemet Dragica
Davidović Branislav
Tim za marketing škole i promociju Đokić Anica, Habram Judit, Tijana Vujkov, Zoran Supić, Neli Buntić Korovljev Davidović Branislav
Tim za učenički parlament Đokić Anica, Popov Čanak Dragana, Tatjana Surdučki Parabucki Olivera
STRUČNA VEĆA
Naziv Članovi Predsednik
Stručno veće matematike, prirodnih nauka i tehnologije Nastavnici matematike, biologije, fizike, hemije, tehničkog i informatičkog obrazovanja
Horvatović Danijela
Stručno veće jezika i komunikacija Nastavnici srpskog jezika, mađarskog jezika, engleskog jezika, nemačkog jezika, srpskog kao nematernjeg jezika i negovanja jezika društvene sredine – mađarskog i slovačkog jezika Habram Judit
Stručno veće umetnost Nastavnici likovne kulture i muzičke kulture Jelinić Olja
Stručno veće fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Nastavnici fizičkog vaspitanja Filipović Saša
Stručno veće društvenih nauka Nastavnici istorije, geografije, verske nastave i građanskog vaspitanja Jerinić Borislav
Stručno veće razredne nastave Nastavnici razredne nastave, vaspitači u boravku i nastavnici engleskog jezika i verske nastave Kalab Vesna
RAZREDNI AKTIVI
Razredni aktivi Članovi Koordinator
Aktiv prvog razreda
Učitelji prvog razreda Živanov Miodrag
Aktiv drugog razreda
Učitelji drugog razreda Čubrilo Lidija
Aktiv trećeg razreda
Učitelji trećeg razreda Đuričić Tatjana
Aktiv četvrtog razreda
Učitelji četvrtog razreda Baloš Nevena
Aktiv petog razreda
Odeljenjske starešine Šibav Jugana
Aktiv šestog razreda
Odeljenjske starešine
Borovina Radmila
Aktiv sedmog razreda Odeljenjske starešine Jurošević Dejan
Aktiv osmog razreda Odeljenjske starešine Mišić Mirjana