Stručno usavršavanje

Profesionalni razvoj podrazumeva stalno preispitivanje i razvijanje kompetencija zaposlenih na poslovima obrazovanja i vaspitanja radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja dece/učenika/polaznika i nivoa njihovih postignuća.

Obavezni deo profesionalnog razvoja je stručno usavršavanje, koje se ostvaruje kroz različite aktivnosti.

Sastavni deo profesionalnog razvoja jeste i razvoj karijere napredovanjem u određeno zvanje.

Stručno usavršavanje je obavezna aktivnost zaposlenih na poslovima obrazovanja i vaspitanja utvrđena pedagoškom normom, u okviru 40-časovne radne nedelje.

Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima:

 1. koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti;
 2. savladavanjem odobrenih programa stručnog usavršavanja;
 3. učešćem na odobrenim stručnim skupovima;
 4. koje preduzima Ministarstvo prosvete, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pedagoški zavod Vojvodine, centri za stručno usavršavanje;
 5. koje se organizuju u okviru projekata i programa vaspitanja i obrazovanja na međunarodnom nivou i kroz projekte mobilnosti;
 6. koje preduzima ustanova, a odnose se na razvijanje partnerstva sa drugim ustanovama i razvoj prakse horizontalnog učenja;
 7. koje preduzima zaposleni na poslovima obrazovanja i vaspitanja u skladu sa ličnim planom stručnog usavršavanja, a nisu obuhvaćene tač. 1)-6);
 8. koje ostvaruju visokoškolske ustanove na osnovu programa u okviru celoživotnog učenja.

Stalno stručno usavršavanje u ustanovi ostvaruje se:

 1. izvođenjem uglednih časova, demonstriranjem postupaka, metoda i tehnika učenja i drugih nastavnih, odnosno vaspitnih aktivnosti;
 2. izlaganjem na sastancima stručnih organa i tela koje se odnosi na savladan program stručnog usavršavanja ili drugi oblik stručnog usavršavanja van ustanove, sa obaveznom analizom i diskusijom;
 3. prikazom stručne knjige, priručnika, didaktičkog materijala, stručnog članka, istraživanja, studijskog putovanja i stručne posete sa obaveznom analizom i diskusijom;
 4. učešćem u: istraživanjima, projektima obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi, projektima mobilnosti, programima od nacionalnog značaja u ustanovi, stručnim i studijskim putovanjima i posetama, međunarodnim programima, skupovima i mrežama, zajednicama profesionalnog učenja, programu ogleda, radu model centra;
 5. ostvarivanjem aktivnosti u školi vežbaonici;
 6. ostvarivanjem aktivnosti u okviru pripravničke, odnosno mentorske prakse;
 7. aktivnostima koje se odnose na razvijanje partnerstva sa drugim ustanovama i razvoj prakse horizontalnog učenja.

Oblici stručnog usavršavanja van ustanove su:

 1. program stručnog usavršavanja koji se ostvaruje izvođenjem obuke;
 2.  stručni skupovi, i to:
  1. kongres, sabor;
  2. susreti, dani;
  3. konferencija;
  4. savetovanje;
  5. simpozijum;
  6. okrugli sto;
  7. tribina;
  8. letnja i zimska škola.

Navedeni oblici stručnog usavršavanja mogu biti organizovani kao domaći i međunarodni.

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2021)

ZUOV katalog

Aktuelnosti

Obaveštenja

Stručno usavršavanje

Profesionalni razvoj podrazumeva stalno preispitivanje i razvijanje kompetencija zaposlenih na poslovima obrazovanja i vaspitanja radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja dece/učenika/polaznika i nivoa njihovih postignuća.

Obavezni deo profesionalnog razvoja je stručno usavršavanje, koje se ostvaruje kroz različite aktivnosti.

Sastavni deo profesionalnog razvoja jeste i razvoj karijere napredovanjem u određeno zvanje.

Stručno usavršavanje je obavezna aktivnost zaposlenih na poslovima obrazovanja i vaspitanja utvrđena pedagoškom normom, u okviru 40-časovne radne nedelje.

Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima:

 1. koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti;
 2. savladavanjem odobrenih programa stručnog usavršavanja;
 3. učešćem na odobrenim stručnim skupovima;
 4. koje preduzima Ministarstvo prosvete, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pedagoški zavod Vojvodine, centri za stručno usavršavanje;
 5. koje se organizuju u okviru projekata i programa vaspitanja i obrazovanja na međunarodnom nivou i kroz projekte mobilnosti;
 6. koje preduzima ustanova, a odnose se na razvijanje partnerstva sa drugim ustanovama i razvoj prakse horizontalnog učenja;
 7. koje preduzima zaposleni na poslovima obrazovanja i vaspitanja u skladu sa ličnim planom stručnog usavršavanja, a nisu obuhvaćene tač. 1)-6);
 8. koje ostvaruju visokoškolske ustanove na osnovu programa u okviru celoživotnog učenja.

Stalno stručno usavršavanje u ustanovi ostvaruje se:

 1. izvođenjem uglednih časova, demonstriranjem postupaka, metoda i tehnika učenja i drugih nastavnih, odnosno vaspitnih aktivnosti;
 2. izlaganjem na sastancima stručnih organa i tela koje se odnosi na savladan program stručnog usavršavanja ili drugi oblik stručnog usavršavanja van ustanove, sa obaveznom analizom i diskusijom;
 3. prikazom stručne knjige, priručnika, didaktičkog materijala, stručnog članka, istraživanja, studijskog putovanja i stručne posete sa obaveznom analizom i diskusijom;
 4. učešćem u: istraživanjima, projektima obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi, projektima mobilnosti, programima od nacionalnog značaja u ustanovi, stručnim i studijskim putovanjima i posetama, međunarodnim programima, skupovima i mrežama, zajednicama profesionalnog učenja, programu ogleda, radu model centra;
 5. ostvarivanjem aktivnosti u školi vežbaonici;
 6. ostvarivanjem aktivnosti u okviru pripravničke, odnosno mentorske prakse;
 7. aktivnostima koje se odnose na razvijanje partnerstva sa drugim ustanovama i razvoj prakse horizontalnog učenja.

Oblici stručnog usavršavanja van ustanove su:

 1. program stručnog usavršavanja koji se ostvaruje izvođenjem obuke;
 2.  stručni skupovi, i to:
  1. kongres, sabor;
  2. susreti, dani;
  3. konferencija;
  4. savetovanje;
  5. simpozijum;
  6. okrugli sto;
  7. tribina;
  8. letnja i zimska škola.

Navedeni oblici stručnog usavršavanja mogu biti organizovani kao domaći i međunarodni.

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2021)

ZUOV katalog