Školski odbor

PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Avramović

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA:

Aleksandar Karadžić

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

Predstavnici Lokalne samouprave:

Goran Ljubenović

Dušica Pištalović

Gordana Talo

 

Predstavnici Saveta roditelja:

Aleksandar Karadžić

Biljana Minić

Željko Rudović

 

Predstavnici zaposlenih:

Jelena Avramović

Petra Gligorijević

Danijel Takač

 

Članovi Učeničkog parlamenta – predstavnici u Školskom odboru:

Marko Radujkov i Bosiljka Anđelić

 

Predstavnik sindikata:

Zoran Supić

Aktuelnosti

Obaveštenja

Školski odbor

PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Avramović

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA:

Aleksandar Karadžić

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

Predstavnici Lokalne samouprave:

Goran Ljubenović

Dušica Pištalović

Gordana Talo

 

Predstavnici Saveta roditelja:

Aleksandar Karadžić

Biljana Minić

Željko Rudović

 

Predstavnici zaposlenih:

Jelena Avramović

Petra Gligorijević

Danijel Takač

 

Članovi Učeničkog parlamenta – predstavnici u Školskom odboru:

Marko Radujkov i Bosiljka Anđelić

 

Predstavnik sindikata:

Zoran Supić