Školski odbor

Imenovani Rešenjem Skupštine Grada Novog Sada 30.06.2023. godine.

 

PREDSEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Dijana Gubačko

 

ZAMENIK PREDSEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA:

Vladimir Kozbašić

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

Predstavnici Lokalne samouprave:

Dragica Lončar

Jelena Benović

Tatjana Latinović

 

Predstavnici Saveta roditelja:

Veljko Karadžić

Biljana Minić

Vladimir Kozbašić

 

Predstavnici zaposlenih:

Jelena Avramović

Dijana Gubačko

Danijela Horvatović

 

Članovi Učeničkog parlamenta

Predsednica: Helena Božić VII-3

Zamenica: Bosiljka Anđelić VIII-3

Zapisničari:  Ivana Stamenković VIII-2 i

Vukan Despotović VIII-1

 

Predstavnik sindikata:

Zoran Supić

Aktuelnosti

Obaveštenja

Školski odbor

Imenovani Rešenjem Skupštine Grada Novog Sada 30.06.2023. godine.

 

PREDSEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Dijana Gubačko

 

ZAMENIK PREDSEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA:

Vladimir Kozbašić

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

Predstavnici Lokalne samouprave:

Dragica Lončar

Jelena Benović

Tatjana Latinović

 

Predstavnici Saveta roditelja:

Veljko Karadžić

Biljana Minić

Vladimir Kozbašić

 

Predstavnici zaposlenih:

Jelena Avramović

Dijana Gubačko

Danijela Horvatović

 

Članovi Učeničkog parlamenta

Predsednica: Helena Božić VII-3

Zamenica: Bosiljka Anđelić VIII-3

Zapisničari:  Ivana Stamenković VIII-2 i

Vukan Despotović VIII-1

 

Predstavnik sindikata:

Zoran Supić