Profesionalna orijentacija

Učešćem u projektu „Profesionalna orijentacija u Srbiji“ škola je razvila savremen program profesionalne orijentacije koji se realizuje za učenike sedmog i osmog razreda. 

Opšti cilj programa je podsticanje mladih da putem aktivnog učenja u petofaznom procesnom modelu profesionalne orijentacije preuzmu odgovornost za svoju budućnost, upoznaju sebe i svoje sposobnosti, puteve školovanja i puteve karijere, da promišljeno donesu odluku o izboru škole ili da se uključe u svet rada i na taj način postignu uspeh u planiranju svoje karijere.

Program profesionalne orijentacije se sastoji iz pet programskih modula, koji primenjeni zajedno omogućavaju mladim ljudima da steknu sveobuhvatniji uvid u sopstvene sklonosti i puteve koji ih povezuju sa realnim svetom rada. Pet koraka do odluke o školi i zanimanju:

  1. modul: samospoznaja – učenici otkrivaju, istražuju i saznaju svoja interesovanja, sposobnosti, vrednosti i viziju bududćnosti za svoje profesionalno orijentisanje.
  2. modul: informisanje o zanimanjima i putevima karijere – učenici istražuju i biraju informacije ponude o školama, zanimanjima i karijeri.
  3. modul: mreža škola – učenici istražuju i saznaju mrežu škola za svoje buduće zanimanje.
  4. modul: realni susreti sa školama i svetom rada i zanimanja –  učenici upoznaju škole, organizacije, preduzeća.
  5. modul: odluka o školi i zanimanju – učenici znaju šta žele i donose svoju odluku za školu i zanimanje.

Način ostvarivanja programa profesionalne orijentacije podrazumeva proces aktivnog i interaktivnog učenja, što znači da se primenjuju metode koje omogućavaju aktivno učenje i u okviru procesa izbora zanimanja, odnosno daljeg školovanja posebno pospešuju razvoj ključnih kompetencija (razgovor u odeljenju, igre po ulogama, rad u grupama, ekspertska metoda, mapa uma, portfolio profesionalne orijentacije, učenje po stanicama, debata za i protiv, i druge brojne metode). Za realizaciju realnih susreta primenjuju se metode koje omogućavaju interaktivno učenje u realnim situacijama školvanja – rada u kojima učenici aktivno učestvuju u istraživanju i iznalaženju rešenja: raspitivanja u školi, preduzeću i struci, poseta sajmovima radi informisanja o srednjim školama i zanimanjima itd. Realni susreti zahtevaju temeljne pripreme i naknadne obrade sa učenicima, kao i intezivnu saradnju između škola i preduzeća.

Treba imati u vidu da su odluke o planiranju školovanja i zanimanja lične i da se često donose u prodičnom krugu ili putem individualnih savetovanja. Stoga se učešćem u programu učenici osnažuju da samostalno donesu odluku. Kod učenika treba promovisati ciljano korišćenje savetodavnih usluga u procesu profesionalne orijentacije, u okviru programa koji se realizuje u školi.

Aktuelnosti

Obaveštenja

Profesionalna orijentacija

Učešćem u projektu „Profesionalna orijentacija u Srbiji“ škola je razvila savremen program profesionalne orijentacije koji se realizuje za učenike sedmog i osmog razreda. 

Opšti cilj programa je podsticanje mladih da putem aktivnog učenja u petofaznom procesnom modelu profesionalne orijentacije preuzmu odgovornost za svoju budućnost, upoznaju sebe i svoje sposobnosti, puteve školovanja i puteve karijere, da promišljeno donesu odluku o izboru škole ili da se uključe u svet rada i na taj način postignu uspeh u planiranju svoje karijere.

Program profesionalne orijentacije se sastoji iz pet programskih modula, koji primenjeni zajedno omogućavaju mladim ljudima da steknu sveobuhvatniji uvid u sopstvene sklonosti i puteve koji ih povezuju sa realnim svetom rada. Pet koraka do odluke o školi i zanimanju:

  1. modul: samospoznaja – učenici otkrivaju, istražuju i saznaju svoja interesovanja, sposobnosti, vrednosti i viziju bududćnosti za svoje profesionalno orijentisanje.
  2. modul: informisanje o zanimanjima i putevima karijere – učenici istražuju i biraju informacije ponude o školama, zanimanjima i karijeri.
  3. modul: mreža škola – učenici istražuju i saznaju mrežu škola za svoje buduće zanimanje.
  4. modul: realni susreti sa školama i svetom rada i zanimanja –  učenici upoznaju škole, organizacije, preduzeća.
  5. modul: odluka o školi i zanimanju – učenici znaju šta žele i donose svoju odluku za školu i zanimanje.

Način ostvarivanja programa profesionalne orijentacije podrazumeva proces aktivnog i interaktivnog učenja, što znači da se primenjuju metode koje omogućavaju aktivno učenje i u okviru procesa izbora zanimanja, odnosno daljeg školovanja posebno pospešuju razvoj ključnih kompetencija (razgovor u odeljenju, igre po ulogama, rad u grupama, ekspertska metoda, mapa uma, portfolio profesionalne orijentacije, učenje po stanicama, debata za i protiv, i druge brojne metode). Za realizaciju realnih susreta primenjuju se metode koje omogućavaju interaktivno učenje u realnim situacijama školvanja – rada u kojima učenici aktivno učestvuju u istraživanju i iznalaženju rešenja: raspitivanja u školi, preduzeću i struci, poseta sajmovima radi informisanja o srednjim školama i zanimanjima itd. Realni susreti zahtevaju temeljne pripreme i naknadne obrade sa učenicima, kao i intezivnu saradnju između škola i preduzeća.

Treba imati u vidu da su odluke o planiranju školovanja i zanimanja lične i da se često donose u prodičnom krugu ili putem individualnih savetovanja. Stoga se učešćem u programu učenici osnažuju da samostalno donesu odluku. Kod učenika treba promovisati ciljano korišćenje savetodavnih usluga u procesu profesionalne orijentacije, u okviru programa koji se realizuje u školi.