Učenički parlament

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se neposredno njih tiču.

Učenički parlament čine po dva učenika iz svakod odeljenja sedmog i osmog razreda, ali u našoj školi on funkcioniše u proširenom sastavu – uključujući i predstavnike petog i šestog razreda.

U školskoj 2022/2023. godini Učenički parlament čine:

Predsednik Učeničkog parlamenta je Marko Radujkov, učenik VIII3 odeljenja 

Potpredesnica je Bosiljka Anđelić, učenica VII3 odeljenja

Zapsiničarka je Ivana Stamenković, učenica VII2 odeljenja

Spisak učenika – prestavnika:

Ime i prezime učenika/ca Razred i odeljenje
Višnja Janeckov
Lana Knežević
V1
Ana Vučević
Mihajlo Matić
V2
Stefanija Krtolica
Aleksa Milićević
V3
Milan Tokin
Stefan Milanović
V4
Dimitrije Ćulić
Tamara Mandić
V5
Lenka Marić
Kata Halas
V6
Damjan Svijić
Katarina Krčmar
VI1
Helena Božić
Ena Brkić
VI2
Stefan Tasić
Stefan Stanišić
VI3
Mia Šumanović
Jelena Vidić
VI4
Eleonora Dobranić
Helena Veličković
VI5
Marko Dimitrijević
Filip Stanišić
VII1
Ivana Stamenković
Mia Bjelanović
VII2
Bosiljka Anđelić
Luka Radojičić
VII3
Filip Kusturić
Žarko Kecman
VII4
Stefan Mihajlović
Ognjen Bojović
VII5
Flora Erdei
Hunor Baba
VII6
Isidora Budović
Anđela Vidić
VIII1
Olivera Bečelić
Luna Mirković
VIII2
Marko Radujkov
Anđela Vujanović
VIII3
Lana Stupar
Hana Diklić
VIII4

Aktuelnosti

Obaveštenja

Učenički parlament

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se neposredno njih tiču.

Učenički parlament čine po dva učenika iz svakod odeljenja sedmog i osmog razreda, ali u našoj školi on funkcioniše u proširenom sastavu – uključujući i predstavnike petog i šestog razreda.

U školskoj 2022/2023. godini Učenički parlament čine:

Predsednik Učeničkog parlamenta je Marko Radujkov, učenik VIII3 odeljenja 

Potpredesnica je Bosiljka Anđelić, učenica VII3 odeljenja

Zapsiničarka je Ivana Stamenković, učenica VII2 odeljenja

Spisak učenika – prestavnika:

Ime i prezime učenika/ca Razred i odeljenje
Višnja Janeckov
Lana Knežević
V1
Ana Vučević
Mihajlo Matić
V2
Stefanija Krtolica
Aleksa Milićević
V3
Milan Tokin
Stefan Milanović
V4
Dimitrije Ćulić
Tamara Mandić
V5
Lenka Marić
Kata Halas
V6
Damjan Svijić
Katarina Krčmar
VI1
Helena Božić
Ena Brkić
VI2
Stefan Tasić
Stefan Stanišić
VI3
Mia Šumanović
Jelena Vidić
VI4
Eleonora Dobranić
Helena Veličković
VI5
Marko Dimitrijević
Filip Stanišić
VII1
Ivana Stamenković
Mia Bjelanović
VII2
Bosiljka Anđelić
Luka Radojičić
VII3
Filip Kusturić
Žarko Kecman
VII4
Stefan Mihajlović
Ognjen Bojović
VII5
Flora Erdei
Hunor Baba
VII6
Isidora Budović
Anđela Vidić
VIII1
Olivera Bečelić
Luna Mirković
VIII2
Marko Radujkov
Anđela Vujanović
VIII3
Lana Stupar
Hana Diklić
VIII4