Učenički parlament

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se neposredno njih tiču.

Učenički parlament čine po dva učenika iz svakod odeljenja sedmog i osmog razreda, ali u našoj školi on funkcioniše u proširenom sastavu – uključujući i predstavnike petog i šestog razreda.

U školskoj 2023/2024. godini Učenički parlament čine:

Predsednica Učeničkog parlamenta je Helena Božić, učenik VII-3 odeljenja 

Potpredsednica je Bosiljka Anđelić, učenica VIII-3 odeljenja

Zapsiničari su Ivana Stamenković, učenica VIII-2 odeljenja i Vukan Despotović, učenik VIII-1 odeljenja.

Program rada učeničkog parlamenta za školsku 2023/2024 godinu

Spisak učenika – prestavnika:

Ime i prezime učenika/ca Razred i odeljenje
Sofija Gligorić
Lana Srđević
V-1
Mihailo Martinović
Teodora Pakaški
V-2
Danilo Mutić
Sofija Kanurić
V-3
Milana Miličić
Luka Zrnić
V-4
Lana Lazendić
Vanja Barac
V-5
Tesa Bosiljčić
Mona Fodor
V-6
Elena Stupar
Lena Mijin
VI-1
Ana Vučetić
Mihajlo Matić
VI-2
Maja Marjanović
Marija Kovačević
VI-3
Una Petrušić
Tijana Dakić
VI-4
Dimitrije Ćulić
Nina Bodirožić
VI-5
Atila Tarjan
Ivan Tobolka
VI-6
Jana Korać
Damjan Svijić
VII-1
Ena Brkić
Lara Lukić
VII-2
Anđela Rodić
Vukadin Božović
VII-3
Matea Marković
Marko Šutalo
VII-4
Helena Veličković
Kristijan Morovic
VII-5
Vukan Despotović
Marko Dimitrijević
VIII-1
Ivana Stamenković
Mia Bjelanović
VIII-2
Bosiljka Anđelić
Ivan Zdravković
VIII-3
Petar Marčetić
Lana Milkov
VIII-4
Luka Stanić
Stefan Mihajlović
VIII-5
Elvira Tarjan
Ervin Ferenc
VIII-6

Aktuelnosti

Obaveštenja

Učenički parlament

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se neposredno njih tiču.

Učenički parlament čine po dva učenika iz svakod odeljenja sedmog i osmog razreda, ali u našoj školi on funkcioniše u proširenom sastavu – uključujući i predstavnike petog i šestog razreda.

U školskoj 2023/2024. godini Učenički parlament čine:

Predsednica Učeničkog parlamenta je Helena Božić, učenik VII-3 odeljenja 

Potpredsednica je Bosiljka Anđelić, učenica VIII-3 odeljenja

Zapsiničari su Ivana Stamenković, učenica VIII-2 odeljenja i Vukan Despotović, učenik VIII-1 odeljenja.

Program rada učeničkog parlamenta za školsku 2023/2024 godinu

Spisak učenika – prestavnika:

Ime i prezime učenika/ca Razred i odeljenje
Sofija Gligorić
Lana Srđević
V1
Mihailo Martinović
Teodora Pakaški
V2
Danilo Mutić
Sofija Kanurić
V3
Milana Miličić
Luka Zrnić
V4
Lana Lazendić
Vanja Barac
V5
Tesa Bosiljčić
Mona Fodor
V6
Elena Stupar
Lena Mijin
VI1
Ana Vučetić
Mihajlo Matić
VI2
Maja Marjanović
Marija Kovačević
VI3
Una Petrušić
Tijana Dakić
VI4
Dimitrije Ćulić
Nina Bodirožić
VI5
Atila Tarjan
Ivan Tobolka
VI6
Jana Korać
Damjan Svijić
VII1
Ena Brkić
Lara Lukić
VII2
Anđela Rodić
Vukadin Božović
VII3
Matea Marković
Marko Šutalo
VII4
Helena Veličković
Kristijan Morovic
VII5
Vukan Despotović
Marko Dimitrijević
VIII1
Ivana Stamenković
Mia Bjelanović
VIII2
Bosiljka Anđelić
Ivan Zdravković
VIII3
Petar Marčetić
Lana Milkov
VIII-4
Luka Stanić
Stefan Mihajlović
VIII-5
Elvira Tarjan
Ervin Ferenc
VIII-6